Strefa klubowicza
FIFe FPL
Ważne informacje

Pomoc dla Hodowców z Ukrainy

W związku z kryzysową sytuację na Ukrainie jako Klub chcielibyśmy pomóc naszym ukraińskim przyjaciołom. Felis Posnania zdecydowała się pomóc naszym ukraińskim znajomym, hodowcom poprzez dostarczenie najbardziej potrzebnych rzeczy, takie jak: Karma dla kotów i psów Lekkie transportery dla kota / psa, Koce, śpiwory, Ciepłe ubrania, Środki medyczne medyczne,

Można wesprzeć również finansowo:
Konto do wpłat złotówkowych 63 1940 1076 3128 3838 0000 0000
Tytułem: Pomoc dla Ukrainy Jeśli chcesz do nas dołączyć - zapraszamy.
Prosimy poinformować nas poprzez nasz fanpage lub mailowo: info@felisposnania.eu

Chcielibyśmy jak najszybciej pojechać na wschodnia granicę!

-------
Due to the crisis situation in Ukraine, we would like to help our Ukrainian friends . Felis Posnania has decided to help by providing the most necessary things such as: Cat/ dog food Cat carriers bags Blankets, sleeping bags, warm clothes, Medical supplies

You may also support by donating in euro: PL46194010763219999600000000
BIC AGRIPLPR
adress: Felis Posnania ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań, Poland
Reference: Help for Ukraine

Fellow breeders if you would like to join us please let us know via our fanpage or email info@felisposnania.eu
We would like to drive to the eastern border as soon as possible

 

Klub

Witamy Państawa na stronie felisposnania

Felis Posnania jest jednym z najstarszych i największych w Polsce, klubem Miłośników Kotów Rasowych, zrzeszonym w Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia FPL. Dzięki temu członkowstwu posiadamy patronat FIFe nad naszą działalnością, czyli organizowaniem wystaw, wydawaniem rodowodów oraz innymi sprawami związanymi z działalnością hodowlaną. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie hodowców oraz hodowli kotów rasowych, opartej na podstawach naukowych dla osiągnięcia najwyższego poziomu pod względem rasowym, estetycznym i zdrowotnym.
Naszym celem jest również poprawa bieżącej działalności poprzez zastosowanie know-how i możliwość załatwienia wszystkich możliwych spraw poprzez Internet. Oczywiście w żaden sposób nie ograniczy to naszych osobistych kontaktów.

Serdecznie zapraszamy!

Władze Klubu

Zarząd
Prezes zarządu: Magdalena Kudra
Sekretarz zarządu: Robert Nowak
V-ce Prezes ds. finansowych: Magdalena Kałmuczak
V-ce Prezes ds. organizacyjnych: Justyna Pisarek
V-ce Prezes ds. hodowlanych: Marcin Biernaczyk

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Mirosław Skotarczyk
Zastępca: Małgorzata Bartoszewska
Członek: Artur Kubaczyk

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: Katarzyna Piekarska
V-ce Przewodniczący: Karolina Gałęcka
Sekretarz: Katarzyna Małow

Rasy kotów i hodowle

Członkowie

Wszyscy członkowie klubu

Kocięta z klubowych hodowli

Kocięta z hodowli

Wydarzenia

Wystawy i pokazy organizowane przez felisposnaniaKlub Miłośników Kotów Rasowych Felis Posnania serdecznie zaprasza na
Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych
23-24 kwietnia 2022
2 certyfikaty
Miejsce wystawy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Polna 1a 62-070 Dopiewo
Wystawa biletowana z udziałem publiczności
Sobota: Best of Best 1
Niedziela: Best of Best 1
ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:
Mrs. Magdalena Kudra (PL) 1,2,3,4C
Mr. Marcin Biernaczyk (PL) 2,3,4
Mr. Marek Chadaj (PL) All breed
Mr. Robert Nowak (PL) 3,4
Mr. Mirosław Skotarczyk (PL) 1,2
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty składu sędziowskiego.
Szef stewardów: Marzena Włodarska - ari-gan@wp.pl
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 01.04.2022 lub do wyczerpania miejsc po tym terminie nie ma możliwości wycofania/zamiany kota z wystawy
TERMIN PŁATNOŚCII: 01.04.2022
OPŁATY: KOTY KL. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1 dzień: 190 PLN/45 EUR 2 dni: 230 PLN/55 EUR
KOTY KL. 1,2/ DOMOWE/SENIOR 1 dzień: 140 PLN/30 EUR 2 dni: 180 PLN/40 EUR
MIOTY (MIN. 3 KOCIĘTA) 1 dzień: 240 PLN/55 EUR 2 dni: 300 PLN/65 EUR
USTALENIE KOLORU 50 PLN/ 15 EUR
UWAGA BRAK MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI NA WYSTAWIE Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: FELIS POSNANIA 63 1940 1076 3128 3838 0000 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.
Zgłoszenia online http://www.fp.miau.pl
PROGRAM WYSTAWY
SOBOTA:
08:00-10:00 Przyjęcia kotów
10:00-10:15 Ustalenie koloru
11:30-15:00 Ocena kotów.
15:30-17:00 Best in Show
NIEDZIELA:
09:00 - 09:30 Przyjęcia kotów
09:30-14:30 Ocena kotów
15:00-17:00 Best in Show
Katalog będzie tylko w wersji elektronicznej
Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz przetwarzanie wizerunku zgłaszającego, przez organizatora wystawy Klub Felis Posnania.
ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE: Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję / regulamin wystawowy FiFe - rozdz.1.15. pkt e/ Na terenie wystawy mogą przebywać tylko te koty, które ukończyły 4 miesiące życia, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FiFe przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych klatkach, klatki będą ponumerowane, zmiana klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Prośbę o ustalenie koloru prosimy składać na druku zgłoszenia na wystawę. Na wystawie obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAŻY KOCIĄT. Miot nie może być gościem wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy. WARUNKI WETERYNARYJNE: Koty przyjęte na wystawę muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych, muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą. Obowiązuje szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i panleukopenii , dokonane nie wcześniej niż dwa lata i nie później niż 15 dni przed wystawą /obowiązkowa książeczka zdrowia lub paszport kota. Dla kotów z terenu Polski szczepienie przeciwko wściekliźnie NIE OBOWIĄZUJE. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki , a koty białe muszą posiadać atest słuchowy /regulamin wystawowy FiFe art.15/ Kocięta /miot/ muszą być zaszczepione minimum dwa razy na choroby wirusowe, wtórne szczepienie nie później niż 15 dni przed wystawą Wszystkie koty biorące udział w wystawie muszą być zaczipowane. Warunki Weterynaryjne mogą ulec zmianie.
Z uwagi na szacunek do wszystkich wystawców, lista życzeń nie będzie uwzględniana.
Wystawa organizowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19
1. Na terenie hali wystawowej wystawcy zobowiązani są do noszenia maseczek.
2. Dla każdego wystawcy pełna klatka lub klatki w zależności od ilości zgłoszonych kotów, z zachowaniem bezpiecznej odległości.
3. Płyny do dezynfekcji będą rozstawione w kilku punktach hali oraz przy wejściu
4. Przy ocenie kota może znajdować się tylko 1 osoba (wystawca).

Kontakt

Siedziba klubu

ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań

Adres do korespondencji

Felis Posnania, Skrytka Pocztowa 314
60-959 Poznań 2
E-mail: info@felisposnania.eu
Tel: 513-148-003 (12:00 do 16:00)

Nr paczkomatu IN POST: POZ02A

Numer rachunku

63 1940 1076 3128 3838 0000 0000

dla przelewów zagranicznych (account for EURO transfers):
PL46 1940 1076 3219 9996 0000 0000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR

COPYRIGHT © 2021 Felis Posnania. All rights reserved.
Design by: Izabela Kurkiewicz